moc.liamg%40noitadnuof.putsop

moc.liamg%40noitadnuof.putsop

Illustration

07.12.2023

Postup przeprowadził demo systemu wykrywania min dla ONZ

Zimą praca na polach zamrożona... Ale nie dla systemu wykrywania min MinesEye:
Roślinność jest mniej gęsta, drony są dostępne, a ludzie są na miejscu. Dlatego dla zespołu Postup okres poza sezonem w rolnictwie jest wyjątkową okazją do udoskonalenia systemu.

 • Czytaj więcej

  Wyniki najnowszego testu dla naszych zagranicznych partnerów wskazują na kolejny etap rozwoju systemu. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie wykryć miny stawiane przez Państwową Służbę Ratunkową bez wcześniejszej informacji o tym, gdzie miny zostały podłożone. Rezultatem jest 100% identyfikacja min na powierzchni za pomocą ortofotomapy. Nie było to trudne, biorąc pod uwagę, że miny układano na powierzchni pokrywy śnieżnej. Co bardziej imponujące – wszystkie miny wykryte za pomocą ortofotomapy zostały również wykryte za pomocą badania magnetycznego. Nawet PMN-1, który zawiera minimum żelaza!

  System działa, dlatego naszym celem jest pokonanie bariery 300 hektarów przebadanych pól przed rozpoczęciem kolejnego sezonu prac polowych. Dzięki temu będziemy mógli zaangażować się w prace związane z oczyszczaniem terenu pod siew. Więc działamy dalej!

Illustration

23.10.2023

System aeromagnetyczny MinesEye został przetestowany do wykrywania podziemnych struktur archeologicznych

Nasz zespół współpracuje z archeologami z jednego z centralnych regionów Ukrainy, aby sporządzić mapę jednego ze stanowisk archeologicznych. To, co zrobiliśmy w ciągu jednego dnia, zwykle robi się w ciągu miesiąca pieszo. Takie dane pozwalają archeologom zrozumieć strukturę historycznych osad i zrozumieć, w których miejscach warto potraktować priorytetowo dalsze badania. Dlatego zastosowanie lotniczych badań magnetycznych bez przesady pozwoli na lepsze zrozumienie historii.

 • Czytaj więcej

  Dla Fundacji Postup taka praca jest okazją do przetestowania systemu w rzeczywistych warunkach w oczekiwaniu na tworzenie rynku rozminowywania na Ukrainie. Gdy operatorzy działań przeciwminowych będą gotowi do wykorzystania w swojej pracy rozpoznania magnetycznego, zespół będzie miał już znacznie więcej praktycznego doświadczenia w stosowaniu systemu na dużych terenach otwartych. Z danych widocznych na obrazach wynika, że system działa. Tło pochodzące z urządzeń jest minimalne, tą metodą możliwe jest także wykrycie min lądowych. Zapraszamy operatorów ds. rozminowywania do zaangażowania fundacji w poszukiwania min lądowych i UXO z wykorzystaniem systemu MinesEye.

Illustration

02.10.2023

Fundacja Postup bierze udział w eksperymentalnym rozminowywaniu 50 hektarów gruntów rolnych w obwodzie charkowskim

Fundacja Postup uczestniczy w eksperymentalnym rozminowywaniu 50 hektarów gruntów rolnych w obwodzie charkowskim. To wspólny projekt testowy dwóch fundacji charytatywnych: Rozminowywanie Ukrainy i Fundacji Postup. Proces realizowany jest w oparciu o innowacyjne podejście, które obejmuje badanie wizyjne, termowizyjne oraz badanie magnetyczne w oparciu o BŚP. Również w tym procesie zostaną zastosowane rozwiązania fundacji Rozminowywanie Ukrainy do mechanicznego rozminowywania.

 • Czytaj więcej

  „To pierwsza praca naszego systemu w pełnym cyklu oczyszczania terenu skażonego UXO. Zależy nam na zrozumieniu rzeczywistej skuteczności pomiarów magnetycznych w celu przyspieszenia procesu oczyszczania pól z min i obiektów wybuchowych, – Vlad Kozak, założyciel Fundacji Postup - Przez ostatnie 6 miesięcy pracowaliśmy nad udoskonaleniem naszego systemu, aby uzyskiwać wysokiej jakości dane z badań aeromagnetycznych, które powinny pomóc saperom w identyfikacji min zakopanych pod ziemią lub pod osłoną roślinności i zwiększyć bezpieczeństwo oczyszczania pól. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom, w szczególności firmie Agrosem, za udostępnienie sprzętu do badań.”

  „Po pracy w południowych obwodach Ukrainy napotkaliśmy trudne warunki pracy w obwodzie charkowskim. Znaczna liczba min lądowych znajduje się pod ziemią” – Yan Artyukhov, szef grupy technicznego rozminowywania fundacji Rozminowywanie Ukrainy, – połączenie wysiłków znacznie przyspieszy proces i rozminowanie Ukrainy w krótszym czasie.”

Illustration

20.09.2023

Postup wziął udział w roadshow technologicznym organizowanym przez Ministerstwo Ekonomii Ukrainy

Rząd zamierza w ciągu 10 lat przywrócić do eksploatacji 80% potencjalnie skażonych minami lądowymi terenów Ukrainy. Poinformowała o tym podczas roboczego spotkania w obwodzie żytomierskim Yuliya Svyrydenko, pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy.

 • Czytaj więcej

  Planowane jest zaangażowanie w rozminowywanie prywatnych operatorów ds. rozminowania, co przyczyni się do przyspieszenia procesu oczyszczania tysięcy kilometrów terenu.

  W ramach tego wydarzenia przeprowadzono ślepe testy mające na celu identyfikację ukrytego UXO. Nasz zespół zademonstrował działanie systemu MinesEye i szybko zidentyfikował ponad 6 podejrzanych obiektów. Jeden z tych obiektów został później zneutralizowany przez przedstawicieli Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Do wydarzenia dołączył także znany filantrop z USA Howard Buffett, którego fundacja zajmuje się także problemem humanitarnego rozminowywania.

Illustration

22.08.2023

Zmodernizowany system MinesEye w akcji po raz pierwszy

Postanowiliśmy wrócić do pierwotnej koncepcji - badań magnetycznych przy pomocy sprawdzonych dronów agro do wykrywania min i niewybuchów.

 • Czytaj więcej

  Wczoraj zespół Postup przeprowadził testy w obwodzie lwowskim. Loty odbywały się z wykorzystaniem nowego systemu MinesEye, nad którego udoskonaleniem nasz zespół pracował od marca tego roku. Dzięki zespołowi Crop Land, który ma duże doświadczenie z agro dronami, już za pierwszym razem udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki:
  - Wykonano loty w trybie misji na polu rolniczym - w ciągu kilku godzin pracy udało nam się przeskanować około 2 hektary
  - Pomimo zmiennej topografii lokalizacji - udało się uzyskać dla magnetometru stabilną wysokość lotu poniżej 1m
  - Tło magnetyczne układu jest mniejsze niż 2nT, co pozwala dostrzec z niewielkiej odległości tak drobne obiekty jak sprężyna czy gwóźdź
  Specjalne podziękowania dla Tech StartUp School za pomoc w sprzęcie i Aviagro za matchmaking!

Illustration

12.07.2023

Przeprowadziliśmy spotkanie nowo utworzonej naukowej grupy roboczej w Ukrainie

Zespół Fundacji Postup odwiedził Ukrainę w ramach roboczego spotkania na zaproszenie Politechniki Lwowskiej. Na spotkaniu reprezentowane były organizacje polskie i ukraińskie zajmujące się tematyką rozminowywania na Ukrainie.

 • Czytaj więcej

  Temat jest obecny na porządku dziennym, a liczne organizacje naukowe i komercyjne próbują znaleźć sposoby na przyspieszenie procesu rozminowywania. Obecnie nie ma konsensusu co do tego, które technologie i metody pomogą w osiągnięciu najwyższej efektywności, panuje jednak zgoda co do tego, że konieczna jest integracja różnych czujników. Większość ekspertów zgadza się również, że UAV są niezbędne do przyspieszenia procesu rozminowywania.

  Wizyta ta zapoczątkowała szereg negocjacji, których wyniki mamy nadzieję ogłosić w najbliższej przyszłości.

Illustration

17.05.2023

Postup wziął udział w konferencji Security 2.0 w Kijowie

Fundacja Postup wzięła udział w wystawie/forum Bezpieczeństwo 2.0. To nasze pierwsze publiczne wydarzenie promujące nowe technologie, które mogą sprawić, że rozminowywanie będzie szybsze i bezpieczniejsze.

 • Czytaj więcej

  To wydarzenie pozwoliło nam spotkać się z innymi naukowcami zajmującymi się magnetometrią na Ukrainie, spotkać się z operatorami rozminowywania i omówić z nimi potencjalne partnerstwa. Przeprowadziliśmy także rozmowy z firmami rolniczymi, aby lepiej poznać ich sytuację i potrzeby.

  Temat jest aktualny, ponieważ Ukraina jest krajem najbardziej zanieczyszczonym minami lądowymi. Nadchodzi wiele innowacji, które rozwiążą ten problem z nową szybkością i jakością!

Illustration

23.03.2023

Przeprowadziliśmy badania terenowe z Państwową Służbą ds. Nadzwyczajnych w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym

Przedstawiciele Fundacji „POSTUP” - wspólnie z Państwową Służbą ds. Nadzwyczajnych (DSNS) - przetestowali nową technologię bezkontaktowej identyfikacji min i obiektów wybuchowych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

 • Czytaj więcej

  Przedstawiciele POSTUP zademonstrowali, jak system identyfikacji min działa w warunkach poligonu oraz jak otrzymane informacje są przekazywane do komputera i przetwarzane. Ze swojej strony specjaliści DSNS pokazali specyfikę pracy systemów kartograficznych oraz udzielili porad dotyczących dokładnego powiązania otrzymanych map magnetycznych ze współrzędnymi geograficznymi.
  W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że magnetometr może być wykorzystany jako pomoc w identyfikacji min PFM-1 „Motylek”, które ze względu na ich liczbę i niesystematyczny charakter kładzenia stanowią istotny problem.

Illustration

21.03.2023

Fundacja POSTUP przeprowadziła demonstrację systemu identyfikacji min i niewybuchów

Demonstracja została przeprowadzona w obwodzie kijowskim na jednym z obiektów rolniczych. Oprócz mediów gościliśmy przedstawicieli Państwowej Służby ds. Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sił Zbrojnych Ukrainy. Wspólnie z DSNS stworzyliśmy improwizowane pole minowe z wykorzystaniem najpopularniejszych replik min lądowych i materiałów wybuchowych, takich jak TM-62, OZM-72, MON-50, PMN-2 oraz granatów ręcznych F1 i RGN. Warunki były sprzyjające, ponieważ wykonaliśmy pomiary na czystym polu uprawnym, co pomogło w poprawie identyfikacji obiektów.

 • Czytaj więcej

  Podczas pokazu obsługiwaliśmy lot ręczny oraz lot misyjny dronem. W ciągu pół godziny przeskanowaliśmy około 0,3 hektara terenu i zidentyfikowaliśmy wszystkie większe obiekty na ziemi. Udowodniono empirycznie, że plastikowe miny przeciwpiechotne możemy również zidentyfikować na czystych polach. Dodatkowo stworzyliśmy improwizowane stanowisko do kolekcji profili magnetycznych min przeciwpiechotnych. Takie podejście pomoże nam określić, jakiego rodzaju sygnałów możemy się spodziewać po różnych obiektach wybuchowych.

Illustration

21.02.2023

POSTUP i Politechnika Lwowska będą wspólnie pracować nad automatyzacją procesu rozminowywania

Fundacja POSTUP i Politechnika Lwowska (LPNU) podpisały memorandum o współpracy przy realizacji projektu identyfikacji i klasyfikacji niewybuchów (UXO). Instytucje połączą siły w celu zautomatyzowania procesu rozminowywania, który jest obsługiwany przez władze państwowe. Na początku tego miesiąca Fundacja POSTUP podpisała umowę o współpracy z Państwową Służbą ds. Nadzwyczajnych Ukrainy, która jest głównym operatorem humanitarnego rozminowywania w kraju.

 • Czytaj więcej

  POSTUP pracuje nad technologią bezdotykowego skanowania pola magnetycznego z wykorzystaniem dronów (bezzałogowych statków powietrznych, UAV). „Łącząc gotowe rozwiązania dla drona i magnetometru oraz dodając własne prace badawczo-rozwojowe w celu poprawy jakości pomiarów, Fundacja chciałaby przyspieszyć proces badań nietechnicznych i technicznych terytoriów okupowanych” - Vlad Kozak, Założyciel i Dyrektor Zarządzający Fundacji POSTUP: „Jeden dron jest w stanie przeskanować 10-15 hektarów dziennie, więc byłoby możliwe przeskanowanie wszystkich terenów zanieczyszczonych UXO w ciągu 3-5 lat przy użyciu 300-500 urządzeń zamiast 100 tys. wykonać tę samą pracę ręcznie”. Biorąc pod uwagę fakt, że blisko 1000 cywilów i żołnierzy zostało rannych i/lub zabitych przez miny od początku inwazji na pełną skalę, istnieje desperacka potrzeba technologii, która odizolowałaby więcej ludzi od narażenia na miny.
  Politechnika Lwowska pracuje nad lądową platformą pancerną, która mogłaby wykonywać różne operacje wojskowe i pokrewne. Jednym z obiecujących przypadków użycia platformy są operacje rozminowywania. Platforma jest dość lekka (90-150 kg netto), poruszana pojazdami elektrycznymi i ma dobre możliwości działania w terenie. Może to sprawić, że będzie pasował do różnych operacji wykonywanych w ramach humanitarnego rozminowywania, takich jak dezaktywacja min przeciwpiechotnych i pułapek uruchamianych za pomocą wyzwalacza, badanie, wydobywanie, dezaktywacja i/lub transport zidentyfikowanych min przeciwpiechotnych, a także przeprowadzanie niektórych operacji mechanicznego rozminowywania. „Współpraca z Fundacją POSTUP pomoże nam zwiększyć rozpoznawalność projektu i przyciągnąć uwagę innych entuzjastów z zagranicy, którzy chcieliby przyczynić się do realizacji tej ważnej misji” – mówi Roman Zinko, profesor LPNU. - „Pracujemy nad rozwojem tych platform od 2014 roku i bylibyśmy gotowi do skalowania produkcji przy okazji współpracy z Fundacją POSTUP i DSNS”.
  Połączenie tych dwóch podejść może zbliżyć automatyzację operacji rozminowywania. Magnetometr byłby w stanie wykryć wszystkie rodzaje min, które mają siłę wybuchową wystarczającą do zniszczenia pojazdów ciężkich. Przy odpowiednim wskazaniu obiekty te mogłyby być selektywnie wydobywane lub dezaktywowane, a to, co pozostało, mogłoby być rozminowywane mechanicznie przez mniejsze pojazdy elektryczne o niskim zużyciu energii. Zmniejszyłoby to ryzyko dla personelu zaangażowanego w operacje rozminowywania.
  Aby przyspieszyć dalsze badania i rozwój, POSTUP i LPNU będą wspólnie szukać finansowania instytucjonalnego. Priorytetem będzie również zaangażowanie instytucji zagranicznych. POSTUP prowadzi już rozmowy z kilkoma uniwersytetami w Polsce, aby przyczynić się do badań i pomóc Ukrainie w odzyskaniu gruntów rolnych i odbudowie infrastruktury.

Illustration

03.02.2023

POSTUP rozpoczął wspólne prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozminowywania z Państwową Służbą ds. Nadzwyczajnych

Memorandum zostało podpisane z Międzyregionalnym Centrum Humanitarnego Rozminowywania i Szybkiego Reagowania (ICHDRR), które pełni rolę centrum kompetencji Państwowej Służby Kryzysowej Ukrainy (DSNS). Chcielibyśmy wspólnie pracować nad dalszym rozwojem technologii magnetycznej identyfikacji niewybuchów (UXO) metodą Fundacji POSTUP w celu zmniejszenia szumu tła emitowanego przez drona.
Przed podpisaniem memorandum zespół POSTUP został zaproszony do przetestowania podejścia w prawdziwym środowisku - na polach minowych w pobliżu Bałaklii w obwodzie charkowskim. Terytorium zostało niedawno deokupowane i istnieje wiele zidentyfikowanych pól minowych pozostawionych przez armię rosyjską. Zostaliśmy poproszeni o wykonanie pomiarów dla jednego ze zidentyfikowanych mieszanych przeciwpancernych i przeciwpiechotnych pól minowych, na którym znajdowała się różna amunicja wybuchowa. W ciągu 2 dni przeskanowaliśmy około 2 hektarów i przygotowaliśmy mapy magnetyczne z zaleceniami dla jednostek saperskich.

 • Czytaj więcej

  „Wierzymy, że współpraca z praktykami znacznie przyspieszyłaby nasze badania i rozwój” – mówi Vlad Kozak, założyciel i dyrektor zarządzający Fundacji POSTUP. „Znajomość pilnych potrzeb saperów działających na ziemi pomogłaby nam dotrzeć do środowiska naukowego i lepiej określić, jakiego rodzaju problem muszą rozwiązać naukowcy. Po 6 miesiącach testów widać, że badania magnetyczne wyglądają bardzo obiecująco i mogą stanowić podstawę do dalszej automatyzacji procesu rozminowywania”.
  Jeśli jesteś zainteresowany tą technologią lub chciałbyś wesprzeć nasze badania i rozwój, nie wahaj się z nami skontaktować.

Illustration

30.11.2022

Nasz magnetometr identyfikuje miny przeciwpancerne TM-62 zakopane na głębokości pół metra

Gleba jest teraz bardzo łagodna po listopadowych deszczach, więc czas na testy z kopaniem min przeciwpiechotnych pod ziemią. Tym razem zostaliśmy poproszeni przez specjalistów z Państwowych Służb Ratunkowych Ukrainy (SESU) o sprawdzenie, czy magnetometr dostrzeże miny przeciwpancerne TM-62, jeśli zostały zakopane głębiej w ziemi.

Test został przeprowadzony w następujący sposób: najpierw oczyściliśmy pole z przypadkowych obiektów, a następnie rozłożyliśmy 2 różne konstelacje min przeciwpiechotnych, z których część została zakopana głębiej. Bazy TM-62, było kilka min przeciwpiechotnych, takich jak MON-50 i PMN-2. Każda mina została umieszczona w odległości co najmniej 5-6 m od siebie, aby uniknąć nakładania się pól magnetycznych. Po teście ćwiczenie powtórzono na czystym polu, aby upewnić się, że nie ma innych obiektów podważających wyniki.

 • Czytaj więcej

  Wynik wyglądał obiecująco: konsekwentnie identyfikowaliśmy wszystkie miny lądowe TM-62 i minę MON-50. Nawet zakopana 50-60 cm pod powierzchnią mina emituje znaczne pole magnetyczne, podobnie jak TM-62 w plastikowej osłonie. Niestety ponownie potwierdziliśmy, że plastikowa mina przeciwpiechotna PMN-2 w ogóle nie jest widoczna przez magnetometr i po zakończeniu badań zostanie pozostawiona.

  Na podstawie tych wyników będziemy dążyć do przeprowadzenia większej liczby testów, najprawdopodobniej w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, w celu dalszego zbadania możliwości i ograniczeń systemu. Wierzymy, że stosując pomiary magnetyczne w połączeniu z innymi metodami rozpoznawczymi i oczyszczającymi, będziemy w stanie znacząco przyspieszyć proces rozminowywania.

Illustration

12.09.2022

Opatentowany przedłużacz POSTUP pomaga zobaczyć więcej min lądowych

Od początku naszego projektu byliśmy ciekawi, czy możliwe jest zminimalizowanie szumu tła i zobaczenie większej liczby ferrometalicznych obiektów w ziemi. Aby to przetestować, poprosiliśmy naszych partnerów o przywiezienie dwóch różnych dronów do testu:● Mały dron z ok. waga 5 kg i ładowność do 3 kg, bardzo zbliżona specyfikacją do DJI Matrice 300, którego użyliśmy do przymocowania magnetometru do jego nóżek● Duży dron DJI Agras T16 o wadze ok. 19 kg i udźwigu do 16 kg, w którym wykorzystaliśmy nasz autorski ekstender poprawiający jakość pomiarów

 • Czytaj więcej

  Przeprowadziliśmy test na wcześniej oczyszczonym polu Syngenta R&D obok Białej Cerkwi i staraliśmy się odtworzyć ten sam tor lotu i warunki dla obu pojazdów. Na ziemi leżały różne metalowe przedmioty: piła ręczna, metalowe tarcze z młynka i przykrywka z garnka.

  Wyniki były imponujące. Podczas gdy mały dron wytwarzał duży hałas, który sprawiał, że niektóre obiekty były niewidoczne, rozwiązanie oparte na przedłużaczu wystarczyło do bardzo wyraźnej identyfikacji wszystkich obiektów. Po przetworzeniu danych i usunięciu szumu tła wszystkie umieszczone metalowe obiekty można było znaleźć na mapie magnetycznej z dokładnymi współrzędnymi. Ta wiedza zostanie wykorzystana przez fundację w projekcie rozminowywania.

Illustration

08.08.2022

Przeprowadzono pierwszą serię testów replik min przeciwpiechotnych

Fundacja POSTUP zrealizowała pierwszą serię badań magnetycznych przy użyciu rzeczywistych dezaktywowanych replik materiałów wybuchowych i min przeciwpiechotnych. Podczas testu zbadano większość min przeciwpiechotnych produkowanych masowo:
● Wysoce wybuchowa mina przeciwpancerna TM-62● Odłamkowe miny przeciwpiechotne MON-50 i OZM-72 o dużym uderzeniu i śmiercionośnych odłamkach● PMN-2 i PFM-1 „lepestok” lub „motyl” - małe wybuchowe miny przeciwpiechotne, trudne do wykrycia przez wykrywacze metali● Granaty ręczne F1 i RGN● Rakieta czołgowa

 • Czytaj więcej

  Testowaliśmy obiekty na wielokątnym polu, które zostało wcześniej oczyszczone ze złomu metalowego. Oto pierwsze obserwacje z tych testów:
  1. Pociski i rakiety są bardzo dobrze widoczne przez magnetometr, ponieważ są wykonane z ciężkich żelaznych części, aby zmaksymalizować ich siłę oddziaływania
  2. Miny lądowe ze śmiercionośnymi odłamkami są również bardzo dobrze widoczne, ponieważ odłamki są wykonane z metali żelaznych. Nawet jeśli są wkopane w ziemię blisko powierzchni, są łatwo identyfikowane przez magnetometr
  3. Plastikowe miny przeciwpiechotne wydają się być zbyt małe, aby były wyraźnie widoczne na mapach magnetycznych, podczas gdy granaty ręczne mogą być widoczne w przypadku zmniejszenia hałasu tła z drona

  Uważamy, że te wyniki są obiecujące i będziemy dyskutować z pirotechnikami, jak najlepiej wykorzystać takie badania.

Illustration

27.07.2022

Fundacja POSTUP zaprojektowała przedłużacz poprawiający jakość pomiarów magnetycznych

Badania magnetyczne za pomocą helikoptera mogą pomóc w identyfikacji min lądowych znacznie szybciej niż podejście ręczne. Jednak jednym z głównych problemów badań z użyciem dronów jest sam UAV, ponieważ dron emituje znaczne pole magnetyczne przez swoje metalowe i elektroniczne elementy.
Ponieważ chętnie używamy magnetometru wraz z dronami rolniczymi i skanujemy pola uprawne, postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie, jak umożliwić pomiary magnetyczne. Agrodrony są duże i generują dużo hałasu, a rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu pomiarach magnetycznych jest mocowanie magnetometru do nóżek drona. Po kilku badaniach doszliśmy do wniosku, że dostępne rozwiązania nie będą pasować do naszych potrzeb. Są one albo niestabilne (jak strzałka na linie lub wahadle) albo niewystarczające do redukcji magnetycznego szumu tła.


 • Nasz pierwszy prototyp jest w większości wykonany z aluminium, które nie generuje dużego hałasu. Rozciąga się w dół na kilka metrów i pozwala dronowi latać w bezpiecznej odległości od powierzchni przy zachowaniu minimalnej odległości magnetometru od mierzonych obiektów. Wkrótce będziemy testować nowy system.

Illustration

02.06.2022

Rozpoczęliśmy pierwsze testy z magnetometrem w projekcie rozminowywania

Tony niewybuchów różnego rodzaju, stos amunicji lub złomu, a nawet wieża rosyjskich pojazdów opancerzonych - to można znaleźć zaledwie 3 km od Gostomela, 3 miesiące po wyparciu Rosjan z tych terenów. Gdy miasto wraca do życia, okoliczne pola uprawne mają surowe protokoły wjazdu.
Przychodzimy na ten teren razem z operatorami dronów i pirotechnikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Choć zazwyczaj dyskretna, policja zdecydowała się na przetestowanie nowej technologii bezzałogowego statku powietrznego (BSP) skanującego teren o podwyższonym ryzyku wykrycia niewybuchów. Umowa jest jasna: jeśli udowodnimy, że technologia działa i zobaczymy miny lądowe, zaoszczędzimy ogromną ilość czasu i zrelaksujemy saperów.

 • Czytaj więcej

  Grupa 10 osób przez cały dzień kontrolowała pole o powierzchni około jednego hektara. W ciągu około godziny dron pokonał połowę tego. Pytanie brzmi, jak wiarygodny może być ten pomiar? Otóż ​​pierwszy test pokazał, że mamy sporo do poprawienia, zarówno pod względem jakości lotu, jak i przetwarzania danych. Ten test pokazał nam, że możemy zobaczyć dużą amunicję, taką jak pociski czołgowe lub rakiety. Jednak, aby powiedzieć, czy możemy zidentyfikować miny lądowe, musimy przeprowadzić więcej testów.

  Miny są zwykle projektowane w taki sposób, aby zmniejszyć ilość metali magnetycznych w nich zawartych i uczynić je mniej widocznymi dla wykrywaczy metali. Czasami jedynymi metalowymi częściami są bezpieczniki i może jakieś sprężyny. Jednak większość ludzi nie ginie od materiałów wybuchowych, ale od fragmentów, które można zobaczyć na magnetometrze. Wierzymy, że ta metoda pozwoli na szybkie rozpoznanie bez znacznego ryzyka dla personelu i przynajmniej zidentyfikuje najbardziej niebezpieczne obiekty na lub w ziemi.

Illustration

22.05.2022

Kolejne wyniki naszych testów kamizelek kuloodpornych

Z przyjemnością przedstawiam Państwu kolejne wyniki naszych testów. Tym razem chcieliśmy pokropić wszystkie kropki, w szczególności zrozumieć, czy nasza powłoka przeciwodłamkowa naprawdę działa i jak ją ulepszyć. Ponadto, opierając się na krytyce niektórych ekspertów, zdecydowaliśmy się przeprowadzić test płytki pod kątem uderzenia w ścianę/uszkodzenia obstrukcyjnego za pomocą gliny garncarskiej. Udało nam się przygotować kilka wariantów płyt Miilux z różnymi powłokami, a także znaleźć płytkę ceramiczną klasy 4 (kosztująca tyle co nasz cały pancerny samochód), w którą wielu estetów chętnie wyposaża naszych chłopaków.

 • Czytaj więcej

  Znajdziesz wyniki wraz z dowodami wideo ze strzelanin w filmie. Mam nadzieję, że pomoże to producentom samochodów pancernych i osobom odpowiedzialnym za zakupy w podejmowaniu lepszych decyzji.

  Wnioski, które wyciągnęliśmy dla siebie:

  - Rozwiązanie do powlekania gumą ziarnistą było dobre pomimo ograniczonego czasu na jego wdrożenie

  - Jakość kleju decyduje o jakości powłoki: 95% zanieczyszczeń przechodzi między płytą a gumą

  - Płytka ceramiczna jest jednorazowa: za pierwszym razem chroni, potem już tylko zabija. Czyli w gruncie rzeczy zbroja wykonana z takiego materiału to diamenty do toczenia noży...

  - Krawędzie zawsze będą słabym punktem, w tym stalowe pojazdy opancerzone: uszkodzenie przeszkody jest możliwe nawet w przypadku stali ze względu na skoncentrowany punkt uderzenia płyty, zwiększa się również ryzyko odłamków

Illustration

22.04.2022

Nasza Fundacja „POSTUP” zostala oficjalnie zarejestrowana

Od początku rosyjskiej agresji na wielką skalę zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się w kraju, w którym się urodziliśmy, dorastaliśmy i z którym związana jest większość naszego życia. Gdy tylko minął pierwszy szok, rozpoczęliśmy aktywny wolontariat, korzystając z bliskości Polski do Ukrainy i możliwości bardzo szybkiego załatwienia logistyki.

Później zaspokoiliśmy duże zapotrzebowanie na kamizelki kuloodporne i znaleźliśmy okazję do dostarczania dużych partii od sprawdzonego producenta w Polsce. Aby zapewnić sobie skalowanie szybko i bez sponsorów, trzeba było trochę odstąpić od czysto wolontariackich zasad i działać komercyjnie w części pancernej. Pozwoliło nam to dostarczyć około 700 zestawów do użytkowników końcowych w ciągu zaledwie 3 tygodni od końca marca do początku kwietnia.

 • Czytaj więcej

  Zwolniliśmy trochę w ciągu ostatniego miesiąca, aby złapać oddech, a także dlatego, że czekaliśmy na rejestrację naszego funduszu charytatywnego. Z radością informujemy, że nasza Fundacja POSTUP została w końcu zarejestrowana. Dzięki nowym siłom pomożemy w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby ukraińskich obrońców, ale także wykorzystamy nasze zdolności do pomocy na froncie gospodarczym. Więcej szczegółów później.

  Poniżej kilka informacji o celach statutu fundacji:

  - Organizacja wsparcia walki Ukrainy z rosyjską agresją zbrojną na szczeblu polskim i międzynarodowym

  - Praca nad planem i wsparciem operacyjnym powojennej odbudowy Ukrainy, jej przekształceń i akcesji do UE

  - Organizowanie i udzielanie pomocy humanitarnej i charytatywnej mieszkańcom Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem ofiar rosyjskiej agresji zbrojnej

  Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić jak największy POSTUP w tych obszarach.

Interesuje Ciebie jeden z naszych projektów? Jeśli uważasz, że możesz pomóc w dobrej sprawie - napisz do nas!